Neuroleptyki

neurologiczne.pl & neuroleptykiChoroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. neuroleptyki, czyli leki hamujące aktywność komórek nerwowych ( haloperidol, risperidon ) oraz leki usuwające dopaminę ( neuroprzekaźnik ) z zakończeń synaptycznych ( tiapryd ). W niektórych przypadkach niezbędna wydaje się lewodo ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. neuroleptyki ( risperidon, olanzapina, haloperidol ), toksyny botulinowej oraz leków przeciwdepresyjnych. Jeśli jednak objawy są łagodne, nie wymagają leczenia. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red ... Odwracalne zespoły otępienie .. neuroleptyków, leków uspokajających, nasennych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, anycholinergicznych, przeciw nadciśnieniu, antyhistaminowych, steroidów ), zatruciem, przewlekłym zapaleniem opon mózgowych, kiłą, kolagenoz ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. neuroleptyki, zaburzenia snu związane z fazą REM. Otępienie z ciałami Lewy charakteryzuje się postępującym przebiegiem i trwa kilka lat. Diagnostyka otępienia z ciałami Lewy Diagnostyka otępienia z ciałami Lewy oparta jest na test ... Leczenie choroby Alzheimera .. neuroleptykami ( haloperidol, promazyna, chlorpromazyna, szczególnie olanzapina i risperidon ). Ponadto stosuje się m.in. leki przeciwpadaczkowe ( karbamazepina, kwas walproinowy ), poprawiające przepływ ( preparaty Ginko biloba ) ... Śmierć mózgu .. neuroleptyki, środki nasenne, usypiające, zwiotczające m.m. poprzecznie prążkowane ). 2. W stanie hipotermii wywołanej przyczynami zewnętrznymi. 3. Z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi. 4. Z drgawkami i prężeniami. ...

Diagnostyka i leczenie migreny .. neuroleptyki. Przy zapobieganiu napadom migreny wykorzystywane są leki przeciwdepresyjne ( amitryptylina ), beta - blokery ( propranolol ), blokery kanału wapniowego ( flunaryzyna ), antagoniści receptorów serotoninowych, leki prz ... Akatyzja .. neuroleptykami, również w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( szczególnie fluoksetyny ). Odstawienie leku będącego przyczyną zaburzeń powoduje ustąpienie objawów. Akatyzja występuje w każd ... Zawroty głowy .. neuroleptyki. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. neuroleptyków, rzadziej zapalenia mózgu. ... Kłopot w fazie zasypiania .. neuroleptyki. Na początek proponuję wprowadzenie zmian w dziennym trybie zajęć. ... Umiarkowane zaniki płatów czołowych, skroniowych i robaka móżdżku .. neuroleptyki. Opisane objawy mogą być leczone przy pomocy farmakoterapii. Leki które Pan bierze, mogą być pomocne jednak dość często leki dobiera się indywidualnie. Oczywiście istnieje pewna korelacja objawów z opisem zaników koro ...

Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. neuroleptyki, rozluźniające mięśnie; w ostateczności leczenie operacyjne, tj. stymulacja nerwu błędnego. ... Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej .. neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne. Także elekrowstrząsy ( tylko jeśli są do tego wskazania ). ... Leki psychotropowe przy padaczce skroniowej .. neuroleptyki, jeśli są do tego wskazania. Co do interakcji zależy to od konkretnego leku. Generalnie nie ma większych powodów do obaw, a wszelkie wątpliwości należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu, który zmodyfikuje dawkę lub zmie ...

Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia .. neuroleptyki ). ... Wyleczenie z długotrwałych tików nerwowych u nastolatka .. neuroleptyków i psychoterapia. ...