Elektromiografia w leczeniu dystrofii

neurologiczne.pl & elektromiografia w leczeniu dystrofiiDystrofia miotoniczna .. elektromiografia ), biopsję mięśnia oraz analizę DNA. Leczenie dystrofii miotonicznej Objawy miotoniczne leczy się objawowo za pomocą chininy, fenytoiny oraz innych leków przeciwdrgawkowych. Ważna dla chorego jest przede wszystkim ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. elektromiografia ) i biopsję mięśnia. Brak leczenia przyczynowego. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, czyli zabiegi operacyjne, które mają się przyczynić do poprawy sprawności chorego. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubs ...