Elektomiografia mięśni

neurologiczne.pl & elektomiografia mięśniDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. elektomiografia ), oznaczenia poziomu CK ( kinaza kreatyny ),wykonania biopsji mięśnia oraz badania genetycznego. Brak jest skutecznej metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchennea. Lekiem z wyboru są kortykosteroidy, czyli predn ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ