Drenaż zewnętrzny w wodogłowiu

neurologiczne.pl & drenaż zewnętrzny w wodogłowiuLeczenie wodogłowia .. drenaż zewnętrzny w postaci zastawki komorowo - otrzewnowej odprowadzający nadmiar płynu mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnej. Zapobiega to powikłaniom w postaci wgłobienia i śmierci mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym ba ...