Długość życia dystrofia miotoniczna

neurologiczne.pl & długość życia dystrofia miotonicznaDystrofia miotoniczna .. długość życia. Diagnostyka dystrofii miotonicznej W diagnostyce dystrofii miotonicznej przeprowadza się następujące badania: aktywność CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy krwi, badanie EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia oraz ...