Choroby somatyczne Parkinson

neurologiczne.pl & choroby somatyczne ParkinsonBezsenność .. choroby psychicznej, chorób somatycznych ( np. choroba Parkinsona, zespoły otępienie ) lub odstawienia środków psychoaktywnych. Obecnie około 30 proc. populacji cierpi z powodu bezsenności. Liczba ta wciąż wzrasta i związana jest ...