Botulizm acetylocholina

neurologiczne.pl & botulizm acetylocholinaZespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. botulizm ) jest chorobą, w której dochodzi do całkowitego zahamowania uwalniania acetylocholiny do synapsy w odpowiedzi na stymulację nerwu. Należy do zespołu miastenicznego, czyli chorób przebiegających z zaburzeniem przewodnictw ... Dystonie .. botulinową, której efekt działania utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ponadto skuteczne są leki cholinolityczne ( wykazują działanie przeciwne do acetylocholiny ), baklofen, klonazepam, lorazepam i karbamazepina. W leczen ...