Mleczany PMR

neurologiczne.pl & mleczany PMRBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. mleczanów 10 - 22mg/dl. Co można dodatkowo oznaczyć w PMR? W praktyce przeprowadza się jeszcze oznaczenie stężenie immunoglobuliny G ( IgG ), indeksu IgG i obecności prążków oligoklonalnych w procesie elektroforezy w celu diagnost ...