Asomatognozja

neurologiczne.pl & asomatognozjaAgnozja .. asomatognozje ( chory nie rozpoznaje części ciała i stron ) - anozognozje ( chory nie ma świadomości występowania u siebie zaburzeń chorobowych ) - apercepcyjna ( chory nie posiada zdolności odróżniania ) ...