Apraksja ruchowa

neurologiczne.pl & apraksja ruchowaApraksja Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym polegającym na niezdolności do wykonywania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, ...