Apraksja przestrzenna

neurologiczne.pl & apraksja przestrzennaAleksja, agrafia, amnezja .. apraksji, aleksji i orientacji przestrzennej. Amnezja Amnezja jest stanem niepamięci. Chory posiada lukę w pamięci, nie potrafi przypomnieć sobie faktów z jakiegoś okresu, rzadko całego życia. Wyróżniamy amnezję częściową i całkow ...