Aksony przewodzą

neurologiczne.pl & aksony przewodząAnatomia układu nerwowego .. Aksony przewodzą impulsy bioelektryczne od ciała komórki na obwód. Natomiast dendryty w kierunku odwrotnym, z odwodu do ciała komórki. Neurony połączone są ze sobą za pomocą złącza nerwowego tzw. synapsy, która pośredniczy w przek ... Demielinizacja .. aksonu jest zachowana. W chorobach przebiegających z demielinizacją dochodzi do zaburzeń w przewodzeniu bodźców np. czuciowych, ruchowych. Do chorób demielinizacyjnych należą: - stwardnienie rozsiane ( SM ); - poprzeczne zapalenie ... Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. aksonalnej, głownie ruchowej w obu nerwach pośrodkowych, z cechami demielizacji na poz. ksobnym i nieznaczne w częściach dystalnych w n. strzałkowym prawym. Nerw piszczelowy pr. obecny odruch aksonalny. Przewodnictwo korzeniowe or ...