Zespół wiotkiego dziecka

neurologiczne.pl & zespół wiotkiego dzieckaRdzeniowy zanik mięśni .. zespół wiotkiego dziecka ), zaburzenia mowy, utrudnione jest połykanie a odruchy z mięśni własnych są zniesione ( np. kolanowy ). Ostatecznie dochodzi do niewydolności oddechowej i zapalenia płuc a w rezultacie śmierci. Typ 2 jest ...