Elektroforeza płyn mózgowo rdzeniowy

neurologiczne.pl & elektroforeza płyn mózgowo rdzeniowyBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. elektroforezy w celu diagnostyki stwardnienia rozsianego. W zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych istotne jest badanie bakteriologiczne, które polega na badaniu mikroskopowym próbki oraz jej hodowli na specjalnych podłożach. Testy ...