Zawartość miedzi choroba Wilsona

neurologiczne.pl & zawartość miedzi choroba WilsonaChoroba Wilsona .. zawartości miedzi w tkankach wątroby. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tworząca kompleksy z kationami m.in. miedzi, ołowiu, żelaza ) lub trietylenotetraminy. Leczenie ...