Zależność SM od rasy

neurologiczne.pl & zależność SM od rasyStwardnienie rozsiane .. zależności od rasy. Wysokie ryzyko zachorowania obserwuje się u rasy białej. Przyczyna SM jest nieznana. Prawdopodobnie duży wpływ na jej powstanie ma podatność genetyczna, proces autoimmunologiczny i niekorzystne czynniki środowi ...