Zaburzenia lękowe w padaczce

neurologiczne.pl & zaburzenia lękowe w padaczcePadaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. zaburzenia lękowe lub maskowana depresja, co wynikałoby z napięciowego bólu głowy i zaburzeń pamięci krótkotrwałej. Padaczka może tak przebiegać, jednak nie występują w niej bóle głowy, bardziej prawdopodobne byłyby napady nieświa ...