Zabiegi usunięcia guza przysadki

neurologiczne.pl & zabiegi usunięcia guza przysadkiGuzy przysadki .. zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu guza przez zatokę klinową ( przez nos ) lub usunięciu guza przez kraniotomię ( otwarcie jamy czaszki ). Jako leczenie uzupełniające stosuje się radioterapię. Leczenie farmakologiczne ...