Wrodzona dystrofia

neurologiczne.pl & wrodzona dystrofiaDystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny recesywny związaną z defektem genu dla białka merozyny. Do objawów należą: osłabienie i zanik mięśni ( słabe ru ... Różnice między miotonią Beckera a dystrofią miotoniczną Beckera .. wrodzona, można jedynie łagodzić objawy. Choroba ujawnia się najczęściej między 4 - 12 rż. Wiek, może mieć znaczenie, jednak nie we wszystkich przypadkach. ...