Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

neurologiczne.pl & wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowegoWirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych jest skutkiem bezpośredniego przedostania się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wir ...