Ultrasonografia dopplerowska mózgu

neurologiczne.pl & ultrasonografia dopplerowska mózguBadania obrazowe mózgu .. ultrasonografia dopplerowska Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z obrazowaniem przepływu w kolorze umożliwia ocenę przepływu krwi w obrębie koła tętniczego mózgu ( Willisa ) oraz czarno - białe obrazowanie wymienionych st ...