Udar niedokrwienie rdzenia

neurologiczne.pl & udar niedokrwienie rdzeniaGrzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. udar niedokrwienny. Częstym powikłaniem jest wodogłowie. Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN Diagnostyka grzybiczego zapalenia OUN opiera się przede wszystkim na badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez wykonanie punkcji lędźwi ... Jama wypełniona płynem mózgowym bez zmiany rozrostowej .. udar niedokrwienny. Jest to loża po usuniętym guzie, w której gromadzi się płyn mózgowo - rdzeniowy, w opisie nie stwierdzono odrostu guza co jest wynikiem korzystnym. ...