Spect otępienie

neurologiczne.pl & spect otępienieBadania obrazowe mózgu .. SPECT ) Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego. Badanie to polega na dożylnym podaniu substancji znakowanej izotopem ... Otępienie czołowo - skroniowe .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykonywane są również badania psychologiczne. Leczenie otępienia czołowo - skroniowego Leczenie otępienia czołowo - skroniowego jest wyłącznie objawowe ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach podstawy mózgu. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Leczenie otępienia z ciałami Lewy Leczenie otępi ...