ślepota po udarze mózgu

neurologiczne.pl & ślepota po udarze mózguUdar niedokrwienny mózgu .. ślepoty, niezdolności rozumienia pisanych słów, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia, bólu, zaburzenia ruchu gałek ocznych. Diagnostyka udaru niedokrwiennego Podstawowymi badaniami diagnozującym są tomografia komputerowa ( późne ...