Skutki stłuczenia mózgu

neurologiczne.pl & skutki stłuczenia mózguSkutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. skutek? z czasem czy mąż będzie odczuwał dolegliwości? Mogą występować zaburzenia neurologiczne, które z czasem powinny częściowo lub całkowicie ustąpić. Ważnym elementem jest jak najszybsze rozpoczęcie neurorehabilitacji. ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. skutek napadu i pobicia doznał ciężkiego urazu czaszkowo mózgowego, stłuczenia mózgu dwóch krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpit ...