Samoistne drżenie kończyn

neurologiczne.pl & samoistne drżenie kończynNeurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. samoistne jest zaburzeniem ruchowym objawiającym się drżeniem rąk, rzadziej głowy, głosu, kończyn dolnych. Jak dotąd nie udało się ustalić struktury mózgu odpowiedzialnej za powstawanie drżenia samoistnego. Zabieg neurochirurgiczn ...