Przyczyny i leczenie stwardnienia rozsianego

neurologiczne.pl & przyczyny i leczenie stwardnienia rozsianegoDiagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. przyczyna zgonu to niewydolność oddechowa oraz zachłystowe zapalenie płuc. Czynnikami, które dobrze rokują są: niewielkie ograniczenie sprawności po 5 latach trwania choroby, pełne i szybkie ustąpienie objawów początkowych, począt ... Leczenie stwardnienia rozsianego .. przyczynowym ale ma na celu zahamowanie postępu choroby. Stosuję się interferon, octan glatirameru, cytostatyki oraz leczenie objawowe ( np. przeciwbólowe ). ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. przyczynę demielinizacyjną lub naczyniową. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak objawów klinicznych nie rozpoczęto u mnie leczenia. Co mam na ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ