Przerzuty nowotworowe do czaszki

neurologiczne.pl & przerzuty nowotworowe do czaszkiGuzy czaszki .. Przerzuty nowotworowe do kości czaszki Przerzuty nowotworowe do kości czaszki najczęściej lokalizują się w obrębie jej podstawy. Punktem wyjścia zmian pierwotnych są guzy sutka, płuc, gruczołu krokowego, szyi, chłoniaki oraz guzy ...