Powikłania ropnego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych

neurologiczne.pl & powikłania ropnego zapalenia opon mózgowo rdzeniowychRopne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. Powikłaniem takiego stanu chorobowego jest szerzenie się procesu zapalnego na mózg i w rezultacie powstania nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, stanu wegetatywnego, a nawet śmierci. Dorota Kozera Literatura: ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. powikłaniom ( np. niedowładów, zaburzeń mowy ) i przyspieszyć powrót do zdrowia. Rokowanie zależy od czynnika etiologicznego, stanu ogólnego, wieku chorego i odporności organizmu. Śmiertelność występuje w 20 proc. przypadków. Duże ...