Powikłania krwawienia podpajęczynówkowego

neurologiczne.pl & powikłania krwawienia podpajęczynówkowegoKrwotok podpajęczynówkowy .. Powikłania krwotoku podpajęczynówkowego Do powikłań krwotoku podpajęczynówkowego należą: powtórne krwawienie, którego ryzyko jest większe w ciągu doby od pęknięcia tętniaka, skurcz naczyniowy o największym nasileniu między pierwsz ...