Powiększające się krwiaki w mózgu

neurologiczne.pl & powiększające się krwiaki w mózguKrwiak nadtwardówkowy .. Powiększający się krwiak powoduje ucisk i przemieszczenie tkanki mózgowej, co może doprowadzić do wgłobienia mózgu ( przemieszczenie części mózgowia z prawidłowego przedziału anatomicznego do innego ) a nawet śmierci w mechanizmie ...