Ognisko wzmocnienia patologicznego

neurologiczne.pl & ognisko wzmocnienia patologicznegoOgniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ogniskowych w mózgu nie stwierdza się. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie stwierdza się patologicznego wzmocnienia s ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Ba ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. ogniskowym ani cech patologicznego wzmocnienia po kontraście nie stwierdza się. To się jakoś leczy, czy może samo się wchłonie? 3 lata temu miałam robiony rezonans pod tym samym kątem - gruczolaka, ale wtedy wszystko było OK, wiec ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do dalszego postępowania. Zmiany może być spowodowana niedokrwieniem mózgowia, jednak ab ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrast ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ k ...

Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. ogniskowych ani obszarów patologicznego wzmocnienia w obrębie mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zani ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. ogniskowych oraz cech patologicznego wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w badaniu - układ komorowy nie po ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. ognisk patologicznego wzmocnienia.Wszystkie środki psychotropowe powodują większe pobudzxenie nerwowe u dziecka .O czym mówią powyższe objawy.Proszę o opinię Poszerzony zbiornik wielki może powodować zaburzenia neurologiczne ale n ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. ognisko naczyniopochodne. Poza tym obraz MR bez dynamiki. Po podaniu środka kontrastowego patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony , nieprzemieszczony. Bardzo proszę o wyjaśnienie, W ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. ogniskowych. Po podaniu środka cieniującego cech patologicznego wzmocnienia w obrębie widocznych struktur mózgowia w bad. KT nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zan ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku badania MRI Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wskazywać na zm ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie wykazano patologicznego wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. ognisko w istocie białej płata czołowego prawego położone podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidłowych sygnałów z tkanek mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. W badaniu neurologicznym stwierdzono: * okresowo tendencja do objawu Babińskiego po prawej, poza tym bez zmian*. Mam przepisany Lerivon 30 1/noc. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co ...

Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. ognisko płynowe o dł. ok. 1 cm i maks. średnicy ok. 0,5 cm . Nie wykazano ewidentnych cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego . Rezerwa płynowa kanału kręgowego zachowana.Obraz MR może odpowiadać zmianie wrodzonej , być może ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR - naczyniopochodne, wielkości 5mm. Cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy b ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu.Incydentalnie stwierdzono patologiczny wysokosygnałowy obszar dł.ok.10mm.w rdzeniu kręgowym na poziomie C2 - C3 - zmiana demielinizacyjna? - inna? Opis wyniku nie daje jednozn ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. ognisk patologicznego wzmocnienia oraz patologiczny w syfonach tt. Szyjnych wewnetrznych. Zmian patologicznych w obrebie kosci czaszki uwiencznionych w trakcie badania nie stwierdza sie. Obraz zmiany w lewej polkuli mozgu niejedno ... Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. ognisko,ok9x5 mm,podaniu i.v.sr.cieniującego bez cech patologicznego wzmocnienia - demielinizacji,prawd.naczyniopochodnej Poszerzone przestrzenie okolonaczyniowe Robina - Virchowa płatów skroniowych. Czy te zmiany są poważne i wym ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfolog ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżoneg ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( komor ...

Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. Bdanie w oknie kostnym wykazało hypoplastyczne zatoki czołowe. Moje pytanie brzmi jaką chorobe może to oznaczać dla mojej mamy i jak szybko powinnyśmy zglosić się do lekarza neurolog ...