Ognisko naczyniaka

neurologiczne.pl & ognisko naczyniakaWypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogniskiem przebudowy tłuszczowej. Co oznaczają wypukliny, które zwężają otwór międzykręgowy. Czy się to leczy? Zmiany w trzo ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. ognisko śr. ok. 7 mm - naczyniak? - rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Ma Pan zmiany zwyrodnieniowe z odcinku szyjnym i piersiowym kręgosłupa. Obecnie wskazane jest leczenie rehabilitacyjne oraz zmiana pracy na mniej obciążającą ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. ogniska hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniakom* . Proszę więc, jeśli to możliwe o interpretację wyniku. Pozdrawiam. Opis badania: Badanie MR kregosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE ( obrazy T2 - zależne, T2 - zal. Fat ...

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. ognisko 0,9cm hiperintensywne w obrazach T2 - zal. i T2.zal.Fat - Sat, niewidoczne w obrazach T1 - zal. - sygnał zmiany nie jest typowy dla naczyniaka, celem oceny charakteru ogniska wskazane jest celowane badanie TK kręgu L4. Pro ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. ognisko o średnicy 1cm hiperintensywne w obrazach T1 i T2 - zależnych, mogące odpowiadać naczyniakowi. Na podstawie opisu widać nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego oraz wielopoziomowa dyskopatia. Z poziomów L4 - ...

Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. ogniska nieprawidłowego sygnału o cechach naczyniaków - bez znaczenia patologicznego. Proszę o interpretację. W opisie widoczne wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym. W młodości kręgosłup był przeciążany co dop ... Dwupoziomowa dyskopatia .. Ognisko tłuszczowe w trzonie L1, może odpowiadać naczyniakowi. Stożek rdzeniowy bez ognisk patologicznego sygnału. Co to oznacza? Opis dwupoziomowej dyskopatii, w zależności od nasilenia dolegliwości można rozpocząć leczenie rehab ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. ognisko o średnicy 10mm, hiperintensywne w obrazach T1 i T2 zależnych ulegające wytłumieniu w sekwencji z saturacją tłuszczu - obraz naczyniaka. W obrębie rdzenia kręgowego zmian ogniskowych nie wykazano. Bardzo proszę o interpret ...

Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jes ... Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. ognisko o wysokim sygnale w obrazach T1 i T2 zal śr.13mm - naczyniak, ognisko zwyrodnienia tłuszczowego ( rozstrzyga badania KT ). Przy blaszcze granicznej górnej trzonu S2 od strony prawej widoczne ognisko sklerotyzacji śr.8mm. B ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. ogniskowe stłuczenia które można różnicować z równie nieistotnymi klinicznie naczyniakami .Na poziomie L - 2 L - 3 widoczne są torbieliki pokorzeniowe. Ich rozmiary pozbawiają znaczenia klinicznego. Bardzo prosze o odpowiedz czy t ...

Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to znaczy? ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. ogniska o średnicy 5mm na poziomie L2 oraz 8mm na poziomie L5, hiperintensywne w sekwencji SE/T1 i T2 oraz izointensywne w sekwencji STIR,najprawdopodobniej o etiologii łagodnej - naczyniaki jamiste.Trzony kręgów lędźwiowych o pra ... Wypuklina i zwyrodnienia stawów międzykręgowych na poziomie lędźwiowym .. ogniskowych - zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych L4 - - S1, najbardziej nasilone na poziomie L5 - S1 - naczyniak w trzonie L3 osiągający średnicę 24mm - w kanale kości krzyżowej torbiele okołokrzeniowe o długości do 2 ...

Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal i TIRM, izointensywne w obrazach T1 zal, mogące odpowiadać naczyniakowi. Sygnał trzonowy zachowany. Na poziomie Th5 - 6 bezsygnałowy linijny obszar w krążku międzykręgowym ( objaw p ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. ognisko hiperintensywne, o charakterze naczyniakowym. Co oznacza ten wynik? Na poziomie C3 - 4 znajduje się zwyrodnienie krążka międzykręgowego, który uwypukla się w stronę kanału kręgowego bez ucisku na rdzeń kręgowy. Zmiana w Th ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamow ...

Pogłębiona kyfoza piersiowa, naczyniak i zaostrzenia na krawędziach trzonów piersiowych .. ognisko o charakterze naczyniaka. Drobne zaostrzenia na krawedziach trzonów w odc. piersiowym dyskretnie uwypuklenia tarczek miedzykregowych od Th6 do Th9 bez istotnych objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersio ... Pogłębiona kifoza piersiowa i wielopoziomowe guzki Schmorla .. ognisko o charaktezre naczyniaka. Drobne zaostrzenia na krawedziach trzonow w odc.. Piersiowym dyskretnie uwypuklenia tarczek miedzykregowych od Th6 do Th9,bez istonych objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersio ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ