Neurofibromatosis

neurologiczne.pl & neurofibromatosisNerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. neurofibromatosis ) jest dość często spotykaną chorobą wynikającą z defektu genu dla neurofibrominy dziedziczonego autosomalnie dominująco. Choroba występuje z taką samą częstością u obu płci. Postacie nerwiakowłókniakowatości Ner ...