Mózgowo rdzeniowy grzybica

neurologiczne.pl & mózgowo rdzeniowy grzybicaGrzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. mózgowo - rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością np. w wyniku długotrwałego procesu choroboweg ...