Mikrodekompresja naczyniowa korzenia nerwu trójdzielnego

neurologiczne.pl & mikrodekompresja naczyniowa korzenia nerwu trójdzielnegoPrzebieg operacji odbarczania nerwu trójdzielnego .. mikrodekompresja naczyniowa korzenia nerwu trójdzielnego. Polega na dojściu potylicznym przez kości czaszki do okolicy kąta mostowo - móźdżkowego i zlikwidowanie przyczyny jaką są naczynia uciskające na nerw. Czas oczekiwania zale ...