Lewodopa w chorobie Parkinsona

neurologiczne.pl & Lewodopa w chorobie ParkinsonaZespół niespokojnych nóg .. lewodopą w połączeniu z benserazydem lub karbidopą. Obecnie lekami z wyboru są leki wpływające na wydzielanie neuroprzekaźnika - dopaminy ( bromokryptyna, pergolid ) stosowane również w chorobie Parkinsona. Dorota Kozera Literatur ... Choroba Parkinsona .. lewodopę. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom 1. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Leczenie choroby Parkinsona .. lewodopę ( prekursor dopaminy ) lub agonistów receptorów dla dopaminy przed 70 rż. ( np. apomorfina, rotygotyna, bromokryptyna ). Aby zwiększyć poziom lewodopy w organizmie dodaje się do niej tolkapon i entakapon, czyli inhibitory ...