Kość potyliczna złamanie

neurologiczne.pl & kość potyliczna złamanieZłamania podstawy czaszki .. kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycieku płynu mózgowo - rdzen ...