Korzenie guza

neurologiczne.pl & korzenie guzaGuzy opon mózgowo - rdzeniowych .. korzeniowym, niedowład kończyn dolnych, a nawet ich porażenie ( niemożność wykonania ruchu ), zaburzenia zwieraczy. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu guza. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologi ...