Komora IV mózg zwapnienia

neurologiczne.pl & komora IV mózg zwapnieniaZwapnienia i torbiel szyszynki .. komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiek ... Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ...