Guz opuszki rdzenia

neurologiczne.pl & guz opuszki rdzeniaJamistość rdzenia kręgowego .. guza ). Poza tym stosuje się rehabilitację. Podobne zmiany mogą występować w rdzeniu przedłużonym, moście czy śródmózgowiu i nosić odpowiednie do swojej lokalizacji nazwy np. jamistość opuszki ( jamy w rdzeniu przedłużonym ). Doro ...