Głęboka śpiączka

neurologiczne.pl & głęboka śpiączkaŚpiączka .. głębokiej śpiączki, której towarzyszy zatrzymanie oddechu, a ostatecznie zatrzymanie krążenia. W przypadku krwotoku dochodzi do nagłej utraty świadomości. Urazy mózgu poniżej namiotu móżdżku ( wypustka opony twardej oddzielająca p ... Diagnostyka i leczenie śpiączki .. głębokości i czasu trwania oraz stanu neurologicznego. Im dłużej trwa stan nieświadomości, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo powrotu do stanu świadomości. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H ... Głęboka sedecja .. głębokiej sedacji czyni jeszcze jakieś inne szkody oprócz upośledzenia układu oddechowego? Określenie głęboka sedacja jest bardzo nieprecyzyjne. Nie wiem czy chodzi o śpiączkę farmakologiczną, czy sedację innego typu. Jeśli chodzi ...