Encefalopatii niedotleniowo niedokrwiennej

neurologiczne.pl & encefalopatii niedotleniowo niedokrwiennejEncefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej Uszkodzeniu mózgu w okresie okołoporodowym towarzyszy uszkodzenie układu oddechowego i nerek. Stopień uszkodzenia zależy przede wszystkim od dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, cz ...