Elektromiografia w zaniku rdzeniowym mięśni

neurologiczne.pl & elektromiografia w zaniku rdzeniowym mięśniRdzeniowy zanik mięśni .. elektromiografia ) i ENG ( elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia w nerwach ), w których obserwuje się tzw. odnerwienie przy prawidłowej szybkości przewodzenia. Można również oznaczać stężenie kinazy kreatyninowej ( enzym ...