Badanie PET padaczka

neurologiczne.pl & badanie PET padaczkaNeurochirurgiczne leczenie padaczki .. badania w celu określenia dokładnej lokalizacji struktur padaczkorodnych. Do badań tych należą EEG, rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ) ...