Zespół Wilsona

neurologiczne.pl & zespół WilsonaChoroba Wilsona .. zespołem objawów wywołanych gromadzeniem miedzi w organizmie. Choroba ma podłoże genetyczne i jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Powstały defekt genu odpowiedzialnego za produkcję białka transportującego miedź powod ... Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. zespołu móżdzkowego, występuje on w przebiegu chorób móżdżku ( np. niedokrwienie, uraz głowy, choroba rozrostowa, choroba Wilsona ). Także konieczna jest dalsza diagnostyka. ...