Zapalenie móżdżku objawy

neurologiczne.pl & zapalenie móżdżku objawyZespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. zapalenie, guzy móżdżku, stwardnienie rozsiane, powikłania naczyniowe. Zespół parkinsonowski Zespół parkinsonowski jest wynikiem uszkodzenia układu pozapiramidowego, szczególnie istoty czarnej. Charakteryzuje się obecnością wzmożo ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. zapalenie zatok? Torbiel raczej nie daje takich objawów ale można wykonać badanie MRI odcinka szyjnej. Nie ma nic w opisie a temat wyników badania przysadki. Najbardziej prawdopodobnie że są to objawy nerwicowe. ...