Zaburzenia p造nu rdzeniowo m霩gowego

neurologiczne.pl & zaburzenia p造nu rdzeniowo m霩gowegoStwardnienie zanikowe boczne a badanie p造nu rdzeniowo-m霩gowego .. zaburzenia kliniczne i elektrofizjologiczne ( w badaniu neuroobrazowym: TK lub MRI ). Zatem badanie p造nu m霩gowo - rdzeniowego wydaje si by niepotrzebne. ...