Wyściółczak wewnątrzrdzeniowy

neurologiczne.pl & wyściółczak wewnątrzrdzeniowyGuzy rdzenia kręgowego .. wyściółczaki, rzadziej guzy przerzutowe i gwiaździaki. Można je podzielić ze względu na lokalizację na guzy wewnątrzrdzeniowe i zewnątrzrdzeniowe ( wewnątrztwardówkowe i zewnątrztwardówkowe ). Nowotwory wewnątrzrdzeniowe występują ...