Wodogłowie komunikujące

neurologiczne.pl & wodogłowie komunikująceOdwracalne zespoły otępienie .. wodogłowiem komunikującym ( zespół Hakima ), zaburzeniami endokrynologicznymi ( np. hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, hiperkaclemia, zaburzenia stężenia sodu ), niedoborem witamin ( np. B12, B6, B1 ), ...